Kablovi za Land Rover Freelander

Kablovi svećica za Land Rover Freelander
Flash Kod Model Tip Karoserija Motor Zapr. Godište Cil. KW OEM Cena
LR-10-R Freelander 1.8i 16V L314 18K4F 1796 02.98-11.00 4 88 AUU1675,76,77,NGC500370,380.390,400 2798.00
LR-10-R Freelander 1.8i 16V 4x4 L314 18K4F 1796 10.00-10.06 4 86 AUU1675,76,77,NGC500370,380.390,400 2798.00
LR-10-R Freelander Soft Top 1.8i 16V 4x4 (L314)Kar.br.>YA999999 18K4F 1796 02.98-10.06 4 88 AUU1675,76,77,NGC500370,380.390,400 2798.00